Baar覺 Hikayeleri
ESRA DEM襤R - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

Bu eitimden örendiim çok fazla bilgi oldu. Kursa balamadan önce bu kadar k覺sa bir sürede ne öretebilirler diye düünmütüm ama ISO k覺sa bir süre de kar覺s覺ndaki insana neyi nas覺l vereceini bilen bir firmaym覺. Bu kursu çevremdeki herkese tavsiye edeceim. Verdiim parada ve iten sonra yorgun bir ekilde burada geçirdiim zamanda gerçekten gözüm kalmad覺.

OUZ AKIR - Y繹netici Asistanl覺覺

Bu eitimde özellikle irket içinde konumalar覺ma dikkat etmeye çal覺t覺m. En çok diksiyon dersi beni etkiledi ve faydal覺 oldu. imdi telefon konumalar覺ma ve kelimelerime daha çok dikkat ediyorum. Planlama olarak da irketiniz de örendiim yöntemleri uygulamaya çal覺覺yorum. Verdiiniz eitim için teekkür ederim. Umar覺m bu örendiklerim ilerideki i hayat覺mda bana yard覺mc覺 olur.  

M AL襤 BALKAN - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

Ben bu eitimde pazarlama ve sat覺 aras覺ndaki fark覺 gördüm. Eitim veren hocan覺n anlatma kabiliyeti sayesinde dersler daha elenceli geçti. Gerçekten profesyonel pazarlama tekniklerinin yan覺 s覺ra pratik ortamdan al覺nm覺 hijyen bilgiler verildi. K覺sacas覺 çok memnun kald覺m.

MUZAFFER MZEKER - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

Bu eitim bana sat覺la pazarlama aras覺nda fark覺 gösterdi. Kendi i hayat覺mda hatalar覺 ve iflas edi nedenlerimi gördüm. Refik Çar覺kç覺dan son derece memnunuz. Eitim çok baar覺l覺.

CEM襤L BATRK - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

Kat覺lm覺 olduum pazarlama uzmanl覺覺 eitiminin tamamlam覺 bulunuyorum. Eitimin kendi aç覺mdan faydal覺 geçtiine inan覺yorum ileriki i hayat覺mda yararlanabileceim bilgiler edindim. Bu ekil eitim programlar覺n覺n devam etmesini dilerim. 

GKHAN MERT - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

Küreselleen Dünyada bilginin önemi daha çok artmaktad覺r. Bilginin gerekli kaynaklardan al覺n覺p ilenmesinde, destek salayan kurulular覺n katk覺s覺 göz ard覺 edilemez. Pazarlaman覺n bilimsel temeller üzerine oturmas覺 için yap覺lan eitim çal覺malar覺 yararl覺 olmutur. ISO LTD. organizasyonunda emei geçen herkese teekkür ederim.

EYDA ABUK - Pazarlama/Tekstil/Y繹netici Asistanl覺覺

Kat覺lm覺 olduum bütün eitimlerden kendi aç覺mdan büyük faydalar gördüm. Verdiiniz eitimler için teekkür eder baar覺lar覺n覺z覺n devam覺n覺 dilerim.

ALBAYRAK LTD. T襤. ADINA Behl羹l Kahraman - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

K覺sa bir zaman içinde sizlerle ayn覺 ortam覺 olumlu bir iler için, belirli bir özveriler halinde bize kar覺l覺kl覺 destek oldunuz. Bizler sizlerden örendiimiz bilgiler ile i hayat覺m覺zda baar覺l覺 olaca覺m覺z覺 san覺yoruz. Yapm覺 olduumuz her ey için imdiden teekkür eder sayg覺 ve sevgilerimi sunar覺m.

KAFKAS PASTA EKERLEME A.. ADINA Mustafa Marangoz - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

Böyle bir eitime kat覺lmaktan büyük bir mutluluk duydum. 襤nallah bu bilgi ça覺nda yeni bilgiler 覺覺覺nda bu eitim süreklilik arz eder, bizde bu eitimlere kat覺l覺r覺z.

MURAT KUYUCU - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

Verilen pazarlama eitimi gerçek piyasadan kazan覺lan tecrübeler dorultusunda pratie dayal覺 ve bilimsel içerii ile bir birikimin eitici, samimi ve içten, ihtiyac覺 olan kii ve kurumlara aktar覺lmas覺 olarak gördüm. Kiisel çaban覺z sonu elde ettikleriniz kazan覺mlar覺 bu ekilde paylaman覺z sonucu bana katm覺 olduunuz güven ve bilgi için teekkür ederim. Bütün i ve ticari yaam覺n süresince kurumunuzdan ald覺klar覺m覺 mutlaka kullanaca覺m覺 ve daha baar覺l覺 olabileceime inand覺覺m覺 ayr覺ca belirtmek isterim.

ZDEM襤R 襤LET襤襤M TELEKOMN襤KASYON AYDIN ZDEM襤R - Pazarlama Semineri

Bugün eitime kat覺ld覺覺m覺z pazarlama ve müteri seçme, eleme seminerine kat覺ld覺覺m覺z için çok memnunuz. Firmam覺z覺n Türkiye’de müteri say覺s覺 az olmas覺 nedeniyle bugünkü ald覺覺m覺z eitimlerin sat覺n alma yapt覺覺m覺z firmalar üzerinde uygulayabileceimizi düünüyorum. ISO LTD’ye ve tüm çal覺anlar覺na firmam覺z ad覺na teekkür ederim,

Nejat TURAN - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

Seminerinize kat覺lmadan önce genel olarak mal sat覺m覺 konusunda çok ey bilmediimi biliyordum. Ama seminer sonunda hiçbir ey bilmediimi anlad覺m. Eitiminizi tamamlad覺ktan sonra birçok ey daha net gözükmeye balad覺. Dileim bu düünce yap覺n覺z覺n daha büyük kitlelerce benimsenmesi. Çünkü bugünkü durumumuz bu uygulamalar覺 anlayamad覺覺m覺zdan ve uygulayamad覺覺m覺zdan kaynaklan覺yor. Seminerinize kat覺lanlar覺n覺za yeni ufuklar açt覺覺n覺z için size ve ISO LTD. T襤 ne teekkür ederim.

POLAT 襤EK - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

Öncelikle bu güzel programlar覺n覺zdan dolay覺 sizleri kutlar覺m Gerçekten çok güzel eitici öretici samimi içten bir kurs verdiniz, teekkür ederim. Bundan sonraki seminerlerinizde baar覺lar diliyorum Bizi seminerde eiten hocalar覺m覺za çok teekkür eder baar覺lar覺n覺n devam覺n覺 diliyorum. 

ARMAAN GM TEKK襤M LTD. T襤 - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

Düzenlemi olduunuz; pazarlama uzmanl覺覺 kursuna kat覺ld覺m. Kurstan çok memnun kald覺m özellikle Refik Bey’in kendi deyimiyle verdii hijyen bilgiler benim ufkumu, dolay覺s覺yla irketimin ufkunu açt覺.Ben, ISO LTD’ten engin tecrübesinden faydalanmak için kitap ç覺karmas覺n覺 istiyorum. 
Hep birlikte mutlu baar覺lara

襤DR襤S CANKILI - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

Düzenlemi olduunuz pazarlama uzman覺 yetitirme program覺 üniversite öretim görevlilii vazifemden ayr覺ld覺覺m ve i hayat覺na at覺ld覺覺m bir zamanda pratik bilgiler ile teorik bilgileri uyumlat覺rma problemimi tamam覺yla çözmütür. Bana göre en önemlisi ise bana açt覺覺 geni ufuklar, düünebilme ve pratie dökebilme yolu hayat覺m覺n geri kalan k覺sm覺nda çok faydal覺 olaca覺 kanaatindeyim. Bata Refik Beye ve sizin geni hogörünüze teekkürler. Daha sonraki programlar覺n覺zda bulumak üzere

BLENT KSE - Profesyonel Pazarlama Uzmanl覺k Eitimi

Öncelikle Teekkür ederek sat覺rlar覺ma balamak istiyorum Kursunuz sayesinde yeni arkadal覺klar yeni düünceler örendim siz ve ekibinize böyle bir kurs açt覺覺n覺z ve yürüttüünüz için ükranlar覺m覺 sunuyor baar覺lar覺n覺z覺n daimi olmas覺n覺 diliyorum.


Tweets
    2013 T羹m Haklar覺 Sakl覺d覺r. www.isoenstitu.com Tura Biliim - Web Tasar覺m, Yaz覺l覺m, Grafik Tasar覺m