Hakk覺m覺zda

ISO Enstitü 17 y覺ld覺r Bursa’da Eitim ve Dan覺manl覺k alan覺nda faaliyet gösteren 襤lk kurumdur. 17 y覺ld覺r toplamda 3.100 farkl覺 firmaya Eitim & Dan覺manl覺k yapm覺 ve düzenledii eitimlerden 12.157 kii mezun olmutur.

E襤T襤MLER襤M襤Z;
+ PROFESYONEL PAZARLAMA UZMANLIK E襤T襤M襤
+ DI T襤CARET ( 襤THALAT – 襤HRACAT ) UZMANLIK E襤TM襤
+ 襤NSAN KAYNAKLARI UZMANLIK E襤T襤M襤
+ PROFESYONEL YÖNET襤C襤L襤K E襤T襤M襤
+ YÖNET襤C襤 AS襤STANLII E襤T襤M襤
+ ISO 9001 KAL襤TE YÖNET襤M S襤STEMLER襤 E襤T襤M襤
+ ISO 22000 GIDA GÜVENL襤襤 YÖNET襤M S襤STEM E襤T襤M襤
+ 襤 SALII VE GÜVENL襤襤 SEM襤NER襤

襤stanbul Sanayi Odas覺n覺n yay覺nlad覺覺 Türkiye’nin en büyük 1000 firmas覺n覺n içerisinde Bursa’dan 76 firma bulunmaktad覺r. ISO Eitim&Dan覺manl覺k bu 76 firman覺n 63 tanesine Eitim ve Dan覺manl覺k hizmetinde bulunarak bu firmalar覺 referans listesine katmay覺 baarm覺t覺r.

Birçok branta eitim veriyor, dan覺manl覺klar yap覺yoruz. ISO Eitim&Dan覺manl覺k olarak tek bir amac覺 önemsiyoruz, firmalar覺n farkl覺 departmanlarda ihtiyaç duyduu profesyonel ve tam donan覺ml覺 personellerin yetitirilmesi. 17 y覺l覺n bize vermi olduu tecrübe ile firmalar覺n yeniçaa mutlaka adapte olma gereklilii kaç覺n覺lmaz bir gerçektir. Firmalar覺m覺z genellikle teknolojik yat覺r覺mlar yaparlar.

Tabii ki teknolojik yat覺r覺m覺n günümüzde rekabet unsuru olarak yeri büyüktür, fakat rakipleriniz de muhtemelen ayn覺 teknolojik yenilikleri takip ediyor ve sizden geri kalm覺yorlard覺r. TAM DA BU NOKTADA, RAK襤PLERDEN NASIL FARKLILAACAIZ SORUSU BEL襤R襤YOR… PERSONEL! Rakibin önüne geçmek ancak mental yeniliklerle olacakt覺r. Bu mental yenilik ise sektörünüzün ve departman覺n覺z覺n yeni düünce ve stratejilerini takip etmekle olabilir.


Tweets
    2013 T羹m Haklar覺 Sakl覺d覺r. www.isoenstitu.com Tura Biliim - Web Tasar覺m, Yaz覺l覺m, Grafik Tasar覺m